Verkeers regels en feitjes

Omdat je waarschijnlijk heel vaak op de fiets zit is het belangrijk om te weten wat je wel en niet mag doen op weg!

- Je mag met twee fietsers naast elkaar fietsen. Let wel op dat je anderen niet hindert.
- Met drie of meer mag je nooit naast elkaar fietsen.
- Fiets altijd zoveel mogelijk rechts van de weg.
- En zorg ervoor dat je duidelijk zichtbaar bent.

Meer regels over het verkeer weten? Check het hier!
Waar mag je fietsen?
- op het fietspad
- op het fiets/bromfietspad
- op de rijbaan als het fietspad of fiets/bromfietspad ontbreekt
Waar mag je NIET fietsen?
- op de autoweg of autsnelweg
- op het voetpad en trottoir
- op wegen waar een verbodsbord voor fietsen staat
- tegen de rijrichting bij een éénrichtingsweg

Verkeers weetjes

Wist je dat ....
-Als je reflecterende kleding draagt, dan kunnen automobilisten je in het donker al op een afstand van 150 meter zien. Dat is de lengte van 1 1/2 voetbalveld.
- In Nederland zijn er maar liefst 18 miljoen fietsen te vinden. Dat is een gemiddelde van 1,3 fietsen per persoon. In Belgie ligt dan aantal veel lager, namelijk 0,5 fietsen per persoon.

- Een normale fietsdynamo levert ongeveer 3 watt per uur. Een koelkast verbruikt 130 watt per uur. Moet je nagaan, hoe hard je moet fietsen om dat apparaat te laten draaien! ( 43 uur )