ANWB Explorers voor wie?

Het lidmaatschap van ANWB Explorers is voor kinderen tot 15 jaar waarvan tenminste één ouder/verzorger ANWB-lid is en die op hetzelfde adres wonen als de ouder(s)/verzorger(s) die ANWB lid is/zijn. Het lidmaatschap van ANWB Explorers eindigt van rechtswege op 31 december van het jaar waarin de ANWB Explorer 15 jaar wordt en voorts op de datum waarop het ANWB lidmaatschap van de ouder(s)/verzorger(s) eindigt. Vanaf hun 15e verjaardag kunnen kinderen niet meer als ANWB Explorer worden opgegeven.

ANWB Explorers krijgen een eigen lidmaatschapskaart die geldig is voor de gehele duur van het ANWB Explorer lidmaatschap.

ANWB Explorers zijn geen statutaire leden, maar zij hebben wel dezelfde rechten als binnen het ANWB-lidmaatschap, behalve stemrecht.

Het lidmaatschap is gekoppeld aan het ANWB-lidmaatschap van de ouders. Bent u geen lid van de ANWB, dan kan uw kind wel gewoon rondkijken op de site en games . Het komt echter niet in aanmerking voor bepaalde ledenvoordelen, zoals bijvoorbeeld korting op de toegang van pretparken of deelname aan activiteiten speciaal voor Explorers.

Als u geen lid bent, kunt u ervoor kiezen om dat te worden. Voor € 17,25 per jaar genieten u en al uw gezinsleden van het ANWB ledenvoordeel. € 17,25 dus, en al uw kinderen kunnen gratis lid worden van ANWB Explorers.